Портфолио

Наши друзьяСВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
(111)Номер свидетельства55610
(151)Дата регистрации15.11.2005
(181)Дата окончания срока действия свидетельства26.02.2013
(210)Номер заявки2003021847
(220)Дата подачи заявки26.02.2003
(450)Дата публикации и номер бюллетеня15.11.2005 Бюл. № 11/2005
(540)Изображение знакаПУЩА-ВОДИЦЯ
Особенности знака: Знак зарегистрирован в стандартных символах.
(732)Владелец свидетельства 
 
Авраменко Владимир Иванович. а/я 81, Киев-205, 04205, Украина.(UA)
galointer@gmail.com
(511)Товары и услуги
      29
м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу
     30
кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу
     31
сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу