Портфолио

Наши друзья

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
(111)Номер свидетельства54521
(151)Дата регистрации17.10.2005
(181)Дата окончания срока действия свидетельства27.06.2013
(210)Номер заявки2003067112
(220)Дата подачи заявки27.06.2003
(450)Дата публикации и номер бюллетеня17.10.2005 Бюл. № 10/2005
(540)Изображение знакаЗАПАСКА
Особенности знака: Знак зарегистрирован в стандартных символах.
(732)Владелец свидетельства 
 Авраменко Владимир Иванович. а/я 81, Киев-205, 04205, Украина.(UA)
galointer@gmail.com
(511)Товары и услуги
      30
кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу
     32
пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу
     33
алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу