Портфолио

Наши друзья

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
(111)Номер свидетельства57692
(151)Дата регистрации16.01.2006
(181)Дата окончания срока действия свидетельства19.05.2013
(210)Номер заявки2003055021
(220)Дата подачи заявки19.05.2003
(450)Дата публикации и номер бюллетеня16.01.2006 Бюл. № 1/2006
(540)Изображение знакаЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Особенности знака: Знак зарегистрирован в стандартных символах.
(732)Владелец свидетельства 
 Авраменко Владимир Иванович. а/я 81, Киев-205, 04205, Украина.(UA)
galointer@gmail.com
(511)Товары и услуги
      29
риба; птиця; дичина; яйця; харчова олія і жири
     30
чай; цукор; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; оцет; харчовий лід
     31
Сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти, корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу
     33
Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу
     34
Тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу
     35
Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу